صفحه اصلی » اخبار
برگزاری اولین مولکولار تومور بورد ایران در گروه BEST (گروه ارزیابی و مدیریت بیمار محور سرطان انستیتو کانسر) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )
با همت گروه BEST for PM اولين مولكولار تومور بورد ايران در بيمارستان امام خميني تهران در تاريخ 98/3/25 برگزار شد.

 در اين گردهمايي رياست محترم انستيتو كانسر جناب آقاي دكتر محمود زاده و معاونت آموزشي سركار خانم دكتر عمراني پور، تعدادي  از اساتيد برجسته و متخصصين شاخه هاي تخصصي ‍مديكال انكولو‍‍ژي ، راديوتراپي انكولوژي ، جراحي انكولوژي ، ژنتيك سرطان، پاتولو‍ژي باليني، راديولوژي ،فارماكولو‍ژي باليني، بيوانفورماتيك، فيزيك پزشكي و صاحب نظران گروه بيولوژي سلولي مولكولي سرطان  حضور به هم رساندند . در اين جلسه روند درمان و تصميم گيري براي تعيين پروتكل آتي درماني  تعدادي از بيماران موارد Ovarian cancer, Breast  Cancer, Colorectal cancer ‍با  طرح شرح حال و تاريخچه تشخيص ودرمان بيماران توسط پزشك معالج از لحاظ نتايج بررسي بيوماركرها و مشخصه هاي ‍ژنتيكي personalize medicine  به بحث و تبادل نظر گذاشته شدند.

در اين گردهمايي نظرات علمي و تخصصي كاربردي اساتيد حيطه هاي انكولو‍ژي، ژنتيك و ساير متخصصين مطرح شد تا جهت بهينه سازي روند انجام اين پروسه و تاثير گذارتر شدن نتايج  اين بررسي بكار گرفته شود.
ضمنا مقرر شد از اين پس مولكولار تومور بورد بطور منظم و ماهانه براي بررسي بيماران و هم انديشي در بهره وري از اين شيوه نوين در حيطه درمان سرطان برگزار گردد