صفحه اصلی » درباره ما

این گروه از متخصصین مرتبط در حیطه های مختلف شامل: انکولوژی، ژنتیک ، پاتولوژی، جراحی انکولوژی،فیزیک پزشکی ،داروسازی بالینی، رادیولوژی و بیوانفورماتیک تشکیل شده است که در قالب یک تیم تخصصی، ضرورت انجام این تست، چگونگی اجرای آن برای هر بیمار، و همچنین مؤثر بودن نتایج را بررسی نموده و سپس بر اساس آن روش درمان بهینه را به پزشک معالج پیشنهاد می دهد. بعلاوه، این تیم در طول درمان جدید، روند درمان را پیگیری نموده و مشاوره های لازم را ارائه می دهد.