صفحه اصلی » بیمار
درمان‌های بیمار-محور
 دریچه ای جدید برای کنترل سرطان هایی که با درمان مرسوم پاسخ نمی دهند
 
*شعار و هدف ما:  دارو و درمان مناسب،  در زمان مناسب، متناسب با هر بیمار*
 
درمان بیمار-محور یا Personalized Treatment چیست و چه اهمیتی دارد؟
در این روش، هر بیمار بر اساس خصوصیات ژنتیکی خودِ وی و بر اساس مشخصه های سلولی-مولکولی تومور ایجاد شده، ارزیابی و درمان می شود. ابتدا یک  تست ژنتیکی و مولکولی با عنوان بررسی آزمایش بیومارکرها صورت می پذیرد. این آزمایشات اختصاصی در هر بیمار، به معنیِ یافتن ساختارِ ایجاد کننده سلولهای بدخیم می باشد و می تواند خطاهایی که در ژنتیک و ساختار سلولها ایجاد شده است و سبب ایجاد و رشد تومور بدخیم در وی شده است را شناسایی کند.  این متد در  تصمیم گیری و برنامه ریزی برای درمان اکثر تومورهای بدخیم مناسب است و در موارد زیر حیاتی می باشد:
1- زمانیکه روش درمانی بکار رفته قبلی تاثیرگذار نبوده و یا بیمار به درمانهای بکار رفته تا کنون پاسخ نداده است و بیماری انتشار یافته است.
2- در مواردی که مشکلات ژنتیکی وراثتی در بیمار وجود داشته باشد و یا ژن مربوط به برخی از سرطان ها در افراد خانواده مشاهده شده باشد، لذا احتمال ایجاد سرطان مشابه در دیگر افراد خانواده افزایش یابد.
3-  در بیماران با تومورهایی با منشأ ناشناخته یا از نوع نادر
4-  در بیماران مراحل پیشرفته و انتشار یافته یا  دچار عود مجدد و مکرّر
 
متخصصین گروه درمان بیمارمحور می توانند با استفاده از اطلاعات ژنتیکیِ شما، پاسخ یا عدم پاسخ به یک داروی مشخص را تعیین نمایند و بعلاوه داروهای اختصاصی هدفدار و مؤثر برای هر بیمار تجویز نمایند ( داروهای هدفدار یا "تارگت تراپی" به معنی استفاده از تشخیص نوع سلولهای هدف، و تجویز داروی مناسب تا اینکه تومور، مستقیما موردهدف قرار گیرد).
خوشبختانه در بعضی موارد، با استفاده از اطلاعات ژنتیکی و مولکولیِ سلول‌های ایجاد کنندۀ سرطان، امکان بکارگیری یک روش درمانی بنام ایمونوتراپی نیز فراهم می شود. در روش ایمونوتراپی، با استفاده از تقویت سلولهای ایمنی بدن و کاربرد داروهای مرتبط به این منظور، سلولهای تومور توسط سیستم ایمنی بدن نابود می گردد.
اگر پزشک معالجتان، شما را به این گروه معرفی نموده است به این معنی است که قصد دارد با توجه به ماهیت و مشخصه های انفرادی تومور، درمان بهینه و مؤثری را طبق نتایج حاصل از این  بررسی برایتان بکار گیرد.
مکانیسم اثربخشی روش درمان بیمار-محور
بدن ما از میلیونها سلول تشکیل شده است که درون آنها سازه‌هایی به نام DNA وجود دارد که  در کنار هم مشخصه‌هایی  ایجاد می کنند که ما آنها را تحت عنوان  ژن می شناسیم. این ژنها هستند که به سلولها دستور می دهند چه زمانی و به چه میزانی  تکثیر شوند و کی از بین بروند. وقتی سلولها تقسیم می شوند تا سلولهای جدیدی بسازند از ژنها و DNA یک کپی تهیه می کنند که عینا در سلول جدید نیز وجود خواهند داشت. برخی عوامل شیمیایی (از قبیل مواد مضرّ خوراکی، آشامیدنی، و یا هوای آلوده)، عوامل فیزیکی (مثل تشعشات محیطی)، و یا آسیب زننده های بیولوژیکی (مثل ویروس ها) می توانند با تغییر در این ژن ها، وظایف حساب شدۀ آنها را تغییر دهند و بعنوان مثال، تکثیر آنها خارج از کنترل و بی رویه گردد. این مکانیسم می تواند آغاز یک بدخیمی یا سرطان پیش رونده باشد.
بعلاوه، بعضی از ژنهای وراثتی ممکن است ما را در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دهد. به این موارد نقص‌های ژنتیکی گفته می‌شود که معمولا بدن ما آنها را پیدا کرده و سعی در اصلاح آنها را دارد اما در مواردی ممکن است همین خطاها و نقص‌ها سبب تکثیر غیر قابل کنترل سلولها شده و تومور ایجاد نمایند.
در ده سال گذشته نتایج تحقیقات گسترده در زمینۀ سرطان سبب کشف بسیاری از عوامل اساسی ایجاد سرطان شد و تحولات عظیمی در فهمِ رفتار و رویۀ ایجاد سرطان و بدخیمی ها اتفاق افتاد که توانست  دریچه و راهکاری نوین برای انتخاب روش درمانی متناسب با عوامل ژنتیکی و مولکولی  اختصاصی به روی پزشکان متخصص بگشاید تا بتوانند برای هر شخص به تناسبِ خصوصیت های انفرادی، یک درمان اختصاصی تجویز نمایند.
درمان بیمار محور با رویکردی جدید می تواند با یافتن ژنهای غیر طبیعی و بیماری‌زا که جهش یافته و لگام گسیخته شده‌اند و از نظم طبیعی بدن پیروی نمی‌کنند، راه مؤثر و درمان ویژه را منطبق با این ویژگی‌ها پیشنهاد نماید. متخصصین پی برده‌اند که مستقل از محل ایجاد تومور در بدن و رفتارهای مشترک بدخیمیِ هر ارگان، هر تومور در هر فرد ویژگی‌ها و جهش‌های ژنتیکی منحصر به فردی دارد که با سایر افراد مبتلا به همان نوع تومور، می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل برای یک درمان موفق به راهکاری بیش از یک شیمی درمانی ساده برای از بین بردن سلول‌های بدخیم نیاز است. لذا برای یافتن یک روش مناسب با بیشترین تاثیر باید بیومارکرها وجهش‌های ژنتیکی مسبّب آن بدخیمی را شناسایی نمود و سپس با شیوۀ مؤثر و داروهای مناسب آنها را هدف گرفت.
این راهکار نه تنها می‌تواند سبب افزایش و بهتر شدن نتیجۀ درمان و در پیِ آن افزایش طول عمر بیماران شود؛ بلکه می تواند از تجویز و به کار بردن داروهای غیر ضروری و غیر مؤثر در شیمی درمانی‌های معمول نیز پیشگیری نماید.
در روش‌های تارگت‌تراپی و ایمونو‌تراپی سلولها با روش دقیق‌تری نسبت به شیمی درمانی مرسوم شناسایی و از بین برده می‌شوند. به همین دلیل این داروها آسانتر می‌توانند  هدف را تشخیص دهند و سلولهای تومور را با دقت بیشتری نابود کنند.
 
درمان بیمارمحور چگونه  انجام میشود؟
یک نمونه از بافت تومور یا خون بیمار به یکی از مراکز تخصصی مرتبط که این آزمایشات و بررسی ها را انجام  می دهند ارسال می‌شود. مرکز تخصصیِ مربوطه، عامل ژنتیکی و مولکولی ایجاد کنندۀ بدخیمی را با تجزیه و تحلیل نمونه‌ها  تعیین می‌نماید و نتیجه را به صورت یک گزارش کامل همراه با اطلاعات مورد نیاز به گروه درمان بیمارمحور ارسال می‌نماید. نتایج بدست آمده به همراه شرح‌حال، مدارک تشخیصی و درمانی بیمار، در یک کمیتۀ فوق تخصصی بنام "مولکولار تومور بورد" به دقت بررسی و  به بحث و  تبادل نظر گذاشته می‌شود و برای درمان بیمار و انتخاب شیوۀ درمانی مؤثر بعدی تصمیم گیری می‌شود. در انتها نتیجۀ این مشاوره و هم اندیشی در قالب صورتجلسۀ بورد تخصصی همراه با نتایج آزمایش و گزارش  کلینکی آن تحویل پزشک معالج بیمار می‌شود تا در تصمیم گیری روند درمان از آنها بهره گیرد.
 
معرفی تیم ارزیابی و مدیریت بیمار محور
این گروه از متخصصین مرتبط در حیطه‌های مختلف شامل: انکولوژی، ژنتیک، پاتولوژی،  جراحی‌انکولوژی، فیزیک پزشکی، داروسازی بالینی، رادیولوژی و بیوانفورماتیک تشکیل شده است که در قالب یک تیم تخصصی، ضرورت انجام این تست، چگونگی اجرایِ آن، وهم‌چنین مؤثر بودن نتایج را برای هر بیمار بررسی نموده و سپس  بر اساس آنها، روش درمان بهینه را به پزشک معالج پیشنهاد می دهد. به‌علاوه، این تیم در طول درمان جدید، روند درمان را پیگیری  نموده  و مشاوره های لازم را ارائه می دهد.
 
چگونه کاندید درمان  بیمار محور شوید و انجام آن شامل چه مراحلی است؟
در صورتی‌که وضعیت بیماری شما در یکی از گروه‌های هدفِ این بررسی قرار گیرد، پزشک معالج‌تان شما را  کاندید این بررسی می نماید، مراحل و روند مراجعات گام به گام عبارتند از:
-        تکمیل فرم درخواست و معرفی بیمار توسط پزشک معالج و ارجاع به تیم "ارزیابی بیومارکر و مدیریت درمان بیمار محور" با عنوان BESTforPM
-         به همراه داشتن کلیه مدارک درمانی و تشخیصی و اطلاعات مربوط به جزئیات اقدامات درمانی انجام شدۀ قبلی
-       مراجعه به درمانگاه ارزیابی و درمان بیمار محور(BESTforPM )، طبق آدرس و کروکی مندرج در فرم ارجاع یا آدرس  مندرج در بروشور (ترجیحاً با هماهنگی)
-       تکمیل فرمهای مربوطه و تاریخچه و اطلاعات پزشکی توسط متخصصین تیم درمان بیمار محور
-       اخذ درخواست تحویل لام‌ها و بلوک‌ها از پزشک معالج یا پزشکان گروه
-       دریافت لام و بلوک پاتولوژی از مرکز پاتولوژی که گزارش پاتولوژی را صادر نموده است.
*نکتۀ قابل توجه: در صورت عدم امکان دریافت همزمان لام و بلوک لطفاً در مرحلۀ اول لام‌ها و در مرحله بعد ، بلوکهای انتخابی را اخذ نموده و به گروه تحویل دهید.
-       بررسی کیفیت لام وبلوک از لحاظ امکان انجام بررسی و دارا بودن مشخصات و استانداردهای لازم توسط متخصصین پاتولوژی تیم
-       نمونه گیری خون بیمار در صورت نیاز
-       ارسال نمونه پاتولوژی و خون بیمار به آزمایشگاه تخصصی مربوطه
-       اخد گزارش بررسی ژنتیکی پس از حدود 4-2 هفته
-       طرح گزارش ژنتیکی و مدارک بیمار در تیم فوق تخصصی مولکولار تومور بورد
-       تصمیم گیری در باره نحوه و امکان درمان با داروی پیشنهادی براساس شرایط، هزینه و کارآیی
-       تهیه یک گزارش کامل بر اساس نتایج تست و نظر تیم مولکولار تومور بورد
-       ارجاع بیمار و نتایج به پزشک معالج ارجاع دهندۀ بیمار
-       پیگیری روند درمان جدید با نظر و همکاری پزشک معالج و در صورت نیاز به همفکری با متخصصین گروه، مطرح شدن مجدد در مولکولار تومور بورد
 
*نکته: در طول  اقدامات و مراحل فوق، درمان بیماران طبق روال معمول با زمان بندی وبرنامه‌ریزی قبلی براساس نظر پزشک معالج بدون تأخیر و وقفه ادامه می یابد. پس از دریافت نتایج تستِ جدید،  گزارش مربوطه ودرمان پیشنهادی با نظرمستقیم پزشک معالج و هم اندیشی اعضای مولکولار تومور بورد، از نظر  امکان انجام با لحاظ نمودن شرایط بیمار، بررسی شده و نتیجۀ آن به بیمار اعلام خواهد شد. در نظرداشته باشید در صورتی‌که این نتیجه، پیشنهاد یک درمان تکمیلی و راهکاری نوین برای درمان شما باشد، طبق  نظر مولکولار تومور بورد و پزشک معالج‌تان علاوه بر درمان جاری به شما توصیه خواهد شد  و تعارض و تداخلی  با درمان فعلی شما ندارد. 
 
کدامیک از بیماری های بدخیم با این روش قابل کنترل هستند؟
این روش در حال حاضر برای غالب موارد بیماریهای بدخیمی که در مراحل اولیه به  درمان مقاوم بوده‌اند و یا پس از درمان عود کرده و به سایر ارگان‌ها انتشار یافته‌اند،  بیمارانی که سابقۀ فامیلی ابتلاء به سرطان داشته اند (و حتی افراد سالم خانواده های آنان) لازم است تجویز شود.  اگرچه برای سرطان‌های گوارش، ریه، پانکراس، ملانوما، و کلیه بیشترین کاربرد را دارد.
 
 آدرس:
انتهای بلوار کشاورز، درب شرقی بیمارستان امام خمینی( ره)، ساختمان صدف (درمانگاههای انکولوژی و جراحی انستیتو کانسر)، اتاق 8 ، درمانگاه ارزیابی و درمان بیمار محور سرطان (BEST)
تلفن: 09909526140     021-61192311 , 
 وب سایت: www.Best4pm.com
ایمیل: contact@best4pm.com